hakkımızda

Ana Sayfa   »  Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

İLETİŞİM

Banka ve Finans Hukuku

Bankalar, Finansal Kiralama şirketleri, factoring şirketleri, mali kurumlar ve şirketlere hukuki destek ve temsil hizmeti vermekteyiz. Sözleşme, taahhütname vs.  evrakların hazırlanması, danışmanlık, görüşme ve protokollerin yapılması, Hukuki takibe intikal eden, her türlü sözleşmelerin, alacakların, Bireysel ve/veya Kurumsal kredi dosyalarının (taşıt, kredi kartı, konut, ihtiyaç, ticari krediler vs.) yürütülmesi, teminatların paraya çevrilmesi ve ipotek alınması, sair hukuki takip ve işlerin yapılması.

 • Leasing
 • Factoring
 • Sigorta
 • Kredi Sözleşmeleri, Kurumsal Finansman,
 • Varlık Yönetim şirketleri faaliyetleri, varlık ve alacak satışları

Şirketler Hukuku

Ticari şirketlere, büyük çaplı kişisel girişimcilere, özel kuruluşlara, çok uluslu, uluslararası mali kuruluşlara destek sunmaktayız. Müvekkillerimizin dava ve alacaklarının takibi ile, hukuki mütalaa ve destek vermeyi amaçlamaktayız. Türkiye’ de yatırım  yapmak  isteyen uluslar arası ve ulusal firmalara geniş boyutlu hukuksal tavsiye ve hizmet sağlamaktayız. Çalışma alanlarımız dava ve takiplerin yanında,

 • Yerli ve/ veya yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu
 • Şirket Genel Kurulları
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Şirket birleşmeleri, devirleri, Ortak Girişimler
 • Sermaye artırımları ve azaltımları
 • Hisse devirleri ve hisse rehinleri

Ticari Anlaşmalar

Ofisimiz, ticari anlaşmaların müzakere ve yazım safhalarını içeren danışmanlık ve destek hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet;

 • Ortak Girişim ve Adi Şirket Sözleşmeleri,
 • Uluslar arası Dağıtım Sözleşmeleri
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Bayilik ve Kredi Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Lisans ve Acentelik Sözleşmeleri

Gayrimenkul Hukuku

 • Kira ve ecrimisil davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Kamulaştırmasız el atma,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan ihtilaflar,

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ofisimiz, bireysel ve toplu iş hukuku alanında geniş bir hizmet sunmaktadır. Şirketleri üniter ve kolektif çerçevede temsil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • İş akitlerinin hazırlanması,
 • İş akitlerinin feshi, hükümsüzlüğüne ilişkin uyuşmazlıklar,
 • İş kazaları ve hastalıkları,
 • İşyeri sağlık ve güvenliği ile ilgili konularda yorum ve uygulamaları,
 • Toplu iş sözleşmeleri,  Sendikalar

Deniz Hukuku

Özellikle müvekkillerimizi Deniz araçlarının Finansal kiralanması ve gemi alacakları ile sorumluluk konularında hizmet vermekteyiz.  Uyuşmazlıklar ve hakemlik konusunda veya onlara karşı gemi sahipleri, gemi yönetim şirketleri, emtia ve sorumluluk sigortacıları ve finansörleri yanında ve onlara karşı hizmet sunmaktayız.

 • Finansal Kiralama (Yerli ve yabancı şirketler ile)
 • Gemi alım ve satım sözleşmeler
 • Kiralama uyuşmazlıkları
 • Sigorta uyuşmazlıkları
 • Gemi Kazaları
 • Gemi rehni

Sigorta ve Taşımacılık Hukuku

Sigorta uyuşmazlıkları ve sigorta rücu davalarının takibi, taşımacılık konularında aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız.

 • uluslararası taşımacılık
 • hava kara ve demiryolu taşımacılığı
 • sözleşmeden doğan emtia, şahsi ve özellikle gecikmeden doğan hasarlar
 • FCR, konişmento uyuşmazlıkları çözümü
 • CMR sözleşmeleri

Vergi Hukuku ve İdare

Vergi uyuşmazlıkları ve cezalarına ilişkin itiraz ve davaların takibi. Özellikle Belediyeler ve Üniversite olmak üzere İdari işlemlere ilişkin ihtilaflar.


2023. Copyright © KRM HUKUK.

Avinga

UYARI

UYARI

Son zamanlarda ofisimizin 0212266835 numaralı telefonunu arayan bazı şahıslar, kendisini avukat olarak tanıtan ve KRM HUKUK ofisinden aradığını söyleyen sözde bir avukatın kendilerinden para talep ettiğini belirtmektedirler. İddiaya göre, çeşitli sosyal medya hesapları ve telefonların whatsapp uygulamaları ile iletişime geçilmekte , müstehcen fotoğraflar paylaşılmakta, cinsel içerikli yazışmalar yapılmakta , bu paylaşımların ve yazışmaların hemen akabinde sözde bir avukat muhatap hat sahibine ulaşıp , fotoğrafların ve yazışmaların sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu , ebeveyninin şikayetçi olmak istediğini ve bu sebeple hukuk ofisine geldiğini , şikayetçi olunmaması karşılığı olarak bildirilen bedelin ödenmesi gerektiğini aksi halde kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacağını söylemektedir. Yine iddiaya göre sözde avukat tarafından belirtilen tutarın ödenmemesi halinde yazışmaların kişinin ailesi ile de paylaşılacağı tehdidinde bulunulmakta , tüm aile fertlerinin kimlik bilgileri ve telefon numaraları gerçeğe uygun şekilde sözde avukat tarafından muhataba bildirilmektedir. Tüm bu süreçlerde adı geçen sözde avukatlar, sözde müştekiler ile KRM HUKUK ofisinin hiçbir ilgisinin bulunmadığını , KRM HUKUK ofisinin adını kullanan kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2024/16545 Soruşturma Numarası ile şikayetçi olduğumuzu , sürece ilişkin mağduriyet yaşayan kişilerin bilgileri verilen soruşturma dosyasına bilgi ve belge temininde bulunabileceklerini , ayrıca cinsel suçların uzlaşma kapsamında bulunmadığını tüm bu iddiaların başlıca tehdit, nitelikli dolandırıcılık , kamu görevini usulsüz üstlenme suçlarını oluşturduğunu bildir, vatandaşların mağdur olmaması için bilgi edinilmesini rica ederiz.